Werksessies

Aanmelden
Aanmelden voor dit congres is mogelijk via de inschrijflink op de vorige pagina.
Inschrijven voor de werksessies is nodig. Stel van tevoren zelf uw programma samen door een keuze te maken uit onderstaande sessies.

 Ronde 1 (13.30 – 14.30 uur)

1.1 Hoe raakt de energietransitie de stikstofcrisis: de klimaatopgave binnen het Nationaal Programma Landelijk Gebied
Wat is de klimaatopgave in het landelijk gebied en hoe borgen we voldoende aandacht voor de klimaatopgave in het door stikstof gedomineerde Nationaal Programma Landelijk Gebied.

1.2 Het verduurzamen van de gebouwde omgeving: van planvorming naar uitvoering
Gemeenten hebben afgelopen jaar hun transitievisie warmte vastgesteld en gaan aan de slag met het opstellen van uitvoeringsplannen, werken toe naar het omgevingsplan en starten met de uitvoering in de wijk. Tegelijkertijd zijn er veel nieuwe ontwikkelingen. Het Rijk stelt haar ambities bij naar 55% reductie en praat over normering, energiearmoede gaat voor steeds meer van onze inwoners spelen, er komt een Nationaal Isolatieprogramma, gemeentelijke bevoegdheden worden juridisch geborgd etc.. Hoe houd je binnen al deze ontwikkelingen de focus, waar begin je en wat moet je vooral niet over het hoofd zien. We nemen je mee in alle ontwikkelingen en kijken waar we handelingsperspectief en overzicht kunnen bieden.

1.3 De energietransitie als stedelijke vernieuwing
In de jaren ’80 en ’90 ging het volop over ‘stedelijke vernieuwing’. Wat we toen hebben geleerd biedt veel aanknopingspunten om nu een succesvolle energietransitie neer te zetten: “We keken toen heel anders naar waarde, als overheid waren we zeer helder over onze inzet en werkten we echt samen met de bewoners.” We bieden tijdens deze sessie een terugblik met direct toepasbare lessen voor vandaag.

 


1.4 Mobiliteitstransitie meets Energietransitie
De energietransitie en mobiliteit kunnen niet los van elkaar worden gezien; ook op het gebied van mobiliteit vindt een transitie plaats. Eén van de gemeenten die hier voortvarend mee aan de slag is, is de gemeente Zwolle. Zij zetten in op actieve mobiliteit binnen de stad, waardoor de stad meer en meer autoluw wordt. Daarnaast verbinden zij de energietransitie en de mobiliteitstransitie aan elkaar. Zo heeft de gemeente een onderzoek verricht hoe energiehubs en mobiliteitshubs op elkaar kunnen aansluiten en kunnen versterken en is er aandacht voor elektrisch laden, netcapaciteit etc. Syb Tjepkema van de gemeente Zwolle vertelt hierover, deelt geleerde lessen en gaat het gesprek aan.


1.5 Mag het een onsje meer zijn? GEANNULEERD
Het Klimaatakkoord gaat uit van 49% CO2-reductie, maar we weten nu beter dan ooit dat dat niet genoeg is. Het kabinet zet in op 55-60% en daar zijn door de sector ook al ideeën voor ontwikkeld. Gezien de urgentie van de opgave en de stijgende elektriciteitsvraag, zullen alle mogelijkheden moeten worden benut hieraan te kunnen voldoen. Het verzilveren van de ambitie dat is neergelegd in de RES 1.0, dat boven de 35TWh uitstijgt, is hierin van belang! Maar hoe gaat dat gebeuren?

In de deelsessie, ‘Verzilveren van de RES 1.0 ambitie, verder dan 35 TWh!’ gaan we in op het waarom van dit vraagstuk. We bespreken wat de knelpunten zijn, maar vooral waar de kansen liggen en wat dit betekent voor gemeenten. 

Top

Ronde 2 (15.00 – 16.00 uur)


2.1 Tonnenjacht: dit zijn de grote klappers! GEANNULEERD

Met ca. 15 Mton CO2-reductie zijn bedrijven en industrie cruciaal voor het halen van de CO2-doelen. Wat gebeurt er op dit vlak, wat is hiervoor nodig in het totale energiesysteem en hoe kun je hier vanuit de gemeente een optimale bijdrage aan leveren? Daar gaan we in deze sessie op in.

2.2 Het verduurzamen van de gebouwde omgeving: van planvorming naar uitvoering
Gemeenten hebben afgelopen jaar hun transitievisie warmte vastgesteld en gaan aan de slag met het opstellen van uitvoeringsplannen, werken toe naar het omgevingsplan en starten met de uitvoering in de wijk. Tegelijkertijd zijn er veel nieuwe ontwikkelingen. Het Rijk stelt haar ambities bij naar 55% reductie en praat over normering, energiearmoede gaat voor steeds meer van onze inwoners spelen, er komt een Nationaal Isolatieprogramma, gemeentelijke bevoegdheden worden juridisch geborgd etc.. Hoe houd je binnen al deze ontwikkelingen de focus, waar begin je en wat moet je vooral niet over het hoofd zien. We nemen je mee in alle ontwikkelingen en kijken waar we handelingsperspectief en overzicht kunnen bieden.

2.3 De energietransitie als stedelijke vernieuwing
In de jaren ’70 en ’80 ging het volop over ‘stedelijke stadsvernieuwing’. Wat we toen hebben geleerd biedt veel aanknopingspunten om nu een succesvolle energietransitie neer te zetten: “We keken toen heel anders naar waarde, als overheid waren we zeer helder over onze inzet en werkten we echt samen met de bewoners.” We bieden tijdens deze sessie een terugblik met direct toepasbare lessen voor vandaag.

 2.4 Never waste a good crisis
De huidige energiecrisis leidt tot energiearmoede bij veel huishoudens. Daarvoor is op korte termijn vooral inkomenssteun nodig. Maar de hoge prijzen zorgen ook voor een ongekende stimulans voor duurzame alternatieven. Wordt dit momentum voldoende benut? Wat kunnen gemeenten doen? Gijs Diercks, Senior Researcher bij Drift, zal toelichten wat de rol is van crises in transities. Zijn boodschap is om de focus niet te richten op crisismaatregelen maar vooral te kijken op welke al reeds aanwezige dynamiek je vanuit het momentum van de crisis kunt inhaken. Daarna gaan we met gemeenten aan de slag om zelf te  zoeken naar de kansen die deze crises brengt.

2.5 Doorpakken met het klimaatakkoord
Hoe organiseer ik de energietransitie in mijn gemeente? We weten allemaal dat de energietransitie een enorme inzet vraagt van gemeenten (van onder meer hun partners en het bedrijfsleven). Hoe ondersteunt VNG jouw gemeente zodat je weet wat er op je afkomt? Welke lessen voor een concrete aanpak kunnen we nu al leren? We presenteren allereerst een overzichtelijke routekaart die je meer inzicht geeft in de te behalen doelen en het tijdspad. 

Daarna geeft Haarlem tips en voorbeelden over hoe programmatisch te werk gaan je helpt de energietransitie in jouw gemeente goed te organiseren. De sessie wordt gemodereerd door Peter Derk Wekx, gemeentesecretaris Alphen aan den Rijn en opdrachtgever van de routekaart.

 

Top