Welkom

Gemeenten, provincies en waterschappen zijn de afgelopen jaren al voortvarend gestart met de uitvoering van het Klimaatakkoord. Tegelijk is er veel gebeurd de afgelopen maanden en de urgentie van de energietransitie wordt meer dan ooit gevoeld.

Ook in uw gemeente zijn nieuwe colleges en gemeenteraden geïnstalleerd. En dat betekent nieuwe bestuurders en wellicht ook nieuwe projectleiders, programmamanagers en inhoudelijke experts. En al deze mensen staan voor de opgave om de gezamenlijke ambities te vertalen naar lokale vraagstukken, naar concrete uitvoering en naar waar nodig creatieve oplossingen.

De VNG gaat dit jaar – eindelijk – weer haar voorheen jaarlijkse energiecongres organiseren! Een moment om netwerk opnieuw te ontmoeten, verder te versterken, bijgepraat te worden, geïnspireerd te raken en vooral samen de schouders eronder te zetten. En we gaan deze uitdaging graag met u aan tijdens het congres:

Energie Lokaal 2022: Volle kracht vooruit!
maandag 10 oktober in het Muntgebouw in Utrecht

Wij nodigen u uit om hierbij aanwezig te zijn. We bespreken onder meer met elkaar: wat zijn actuele ontwikkelingen op zowel beleid, bevoegdheden, uitvoeringskracht als vraagstukken? Hoe kunt u de uitvoeringskracht efficiënt en effectief inrichten? Hoe kunnen we elkaar versterken en van elkaar leren?

Middagprogramma
U wordt op 10 oktober ontvangen met een lunch vanaf 12.30 uur. Het plenaire programma begint om 13.00 uur. Aansluitend kunt u in 2 rondes deelnemen aan 2 van de in totaal 8 werksessies. De bijeenkomst eindigt om 17.00 uur.

Aanmelden
Op deze website staat een korte omschrijving van alle werksessies. Bij de aanmelding krijgt u de mogelijkheid om werksessies te kiezen.
Deelname aan het congres is kosteloos.

Bestuurlijke gedeelte is geannuleerd
Het aantal deelnemers, dat wij in gedachten hadden voor een avondvullend congres met veel deelsessies is nu helaas niet behaald en wij zien daarom geen mogelijkheden om dit gedeelte van ons congres met de juiste kwaliteit, inhoud en interactie te organiseren. Daarom hebben wij besloten het avondprogramma voor bestuurders te annuleren. Wij betreuren deze beslissing natuurlijk ten zeerste.


Voor de themasessies die wij voor deze avond wensten te organiseren is zeker wel belangstelling getoond. Deze willen wij graag op een ander moment voor u organiseren. De komende maanden kan u inhoudelijk programma verwachten én bijvoorbeeld een bestuurlijke tweedaagse waarvoor u binnenkort een uitnodiging zal ontvangen.

Praktische informatie

Datum
Congres Energie Lokaal vindt plaats op maandag 10 oktober.
Ambtenaren zijn welkom van 12.30 - 17.00 uur. 

Locatie
Muntgebouw Utrecht
Leidseweg 90
3531 BG Utrecht

Routebeschrijving

Aanmelden
De bijeenkomst is alleen toegankelijk voor ambtenaren van gemeenten.
Dit wordt gecontroleerd aan de hand van het e-mailadres dat u invult. Heeft u geen gemeentelijk e-mailadres, dan kunt u contact opnemen met energielokaal2022@vng.nl.

Aanmelden voor dit congres is mogelijk via deze inschrijflink.
Inschrijven voor de werksessies is nodig. u kiest van tevoren zelf uw programma.

Kosten
Dit congres is gratis toegankelijk. 

Afmelden
Lukt het toch niet om te komen? Laat het ons tijdig weten (uiterlijk een week van tevoren).

Achtergrond
Meer informatie over het Klimaatakkoord en ons Programma Energie vindt u op  www.vng.nl/klimaatakkoord.

Contact
Voor vragen kunt u contact opnemen via 070 - 373 84 58 of vngconnectcongressen@vng.nl.

Programma


Tijd Programma
12.30 - 13.00 uur Ontvangst en registratie met lunch
13.00 – 13.20 uur Opening en plenair programma
13.30 – 14.30 uur Werksessies ronde 1
14.30 – 14.55 uur Pauze
15.00 – 16.00 uur Werksessies ronde 2
16.00 – 16.15 uur Plenaire afsluiting 
16.15 – 17.00 uur Netwerkborrel en einde

Het volledige overzicht met werksessies kunt u bekijken op de pagina werksessies.